No charge

vineri, martie 26, 2010

English
A little boy came up to his mother in the kitchen one evening while she was fixing supper, and handed her a piece of paper that he had been writing on. After his Mom dried her hands on an apron, she read it, and this is what it said:
For cutting the grass: $5.00
For cleaning up my room this week: $1.00
For going to the store for you: $0.50
Baby-sitting my kid brother while you went shopping: $0.25
Taking out the garbage: $1.00
For getting a good report card: $5.00
For cleaning up and raking the yard: $2.00
Total owed: $14.75

Well, his mother looked at him standing there, and the boy could see the memories flashing through her mind. She picked up the pen, turned over the paper he’d written on, and this is what she wrote:
For the nine months I carried you while you were growing inside me:
No Charge.
For all the nights that I’ve sat up with you, doctored and prayed for you:
No Charge.
For all the trying times, and all the tears that you’ve caused through the years:
No Charge.
For all the nights that were filled with dread, and for the worries I knew were ahead:
No Charge.
For the toys, food, clothes, and even wiping your nose:
No Charge.

Son, when you add it up, the cost of my love is:
No Charge.
When the boy finished reading what his mother had written, there were big tears in his eyes, and he looked straight at his mother and said, “Mom, I sure do love you.” And then he took the pen and in great big letters he wrote: “PAID IN FULL”.

Lessons:
You will never how much your parents worth till you become a parent.
Be a giver not an asker, especially with your parents. There is a lot to give, besides money.

Source: Recreatia.com

Românã

Un băieţel a venit la mama sa în bucătărie, într-o seară în timp ce ea fãcea cina şi i-a înmânat o bucată de hârtie pe care el a scris-o. După ce mama si-a uscat mâinile pe un şorţ, a citit-o, iar pe aceasta scria:
Pentru tăiere iarbei: 5.00 dolari
Pentru curãtarea camerei mele în această săptămână: 1.00 dolari
Pentru a merge la magazin pentru tine: 0.50 dolari
Statul cu fratele meu mai mic în timp ce te-ai dus la cumpărături: 0.25 dolari
Dus gunoi: 1.00 dolar
Pentru obţinerea de note bune: 5.00 dolari
Pentru curăţarea şi greblatul curtii: 2.00 dolari
Total datorat: 14.75 dolari

Ei bine, mama s-a uitat la el în timp ce băiatul putea vedea amintirile care îi treceau prin minte mamei lui. Ea a luat stiloul, a întors hârtia şi iatã ce a scris:
Pentru cele nouă luni în care te-am purtat în pântece:
Nicio taxã.
Pentru toate nopţile pe care le-am petrecut cu tine, îngrijindu-te si rugându-mã pentru tine:
Nicio taxã.
Pentru toate timpurile de încearcare la care am fost supusã şi toate lacrimile pe care le-ai cauzat de-a lungul anilor:
Nicio taxã.
Pentru toate nopţile care au fost umplute cu groaza, precum şi pentru grijile pentrut ine:
Nicio taxã.
Pentru jucării, produse alimentare, haine şi chiar şi ştersul nasului tău:
Nicio taxã.
Fiule, atunci când adaugi, costul dragostei mele este:
Gratuit.
Când băiatul a terminat de citit ceea ce mama sa a scris, cu lacrimi în ochi s-a uitat direct la mama lui şi i-a spus: "Mamă, sigur că te iubesc." Şi apoi a luat stiloul şi, cu litere mari a scris: "Plãtit integral".

Lectii:
Niciodată nu vei realiza cat de mult valoreazã părinţii tăi până când nu vei deveni un părinte.
Dã, nu cere, în special pãrintilor tai. Există o mulţime de lucruri ce pot fi date, în afară de bani.

Sursã: Recreatia.com


~Rob
"Paint your own Life and Live in your own world."

You Might Also Like

0 comments

Arhivă

Ce e AGK?

Am pornit AGK pe cînd aveam 15-16 ani. A trecut ceva timp de atunci și mă tot frămînt pentru că nu mă mai consider un Kiddo. Îmi plăcea enorm să scriu pe atunci. Acum mi se pare că orice aș spune au spus și alții deja, că nu transmit nimic nou. Știu că există alți adolescenți LBGT out there care habar nu au unde să înceapă să citească, să se informeze, care nu știu cu ce se mănîncă toată chestia asta, care nu au curajul încă să admită lor înșiși că sunt gay, darămite să se pregătească de coming out. Iar Another Gay Kiddo ar trebui, poate, să fie locul în care să înceapă să facă fix acest lucru. Viziunea mea de 2 ani încoace e ca AGK să fie un loc în care adolescenții să găsească răspunsuri și opinii.