Second fuck, another guy

sâmbătă, mai 07, 2011


English
I have found another article on the internet about the same topic discussed here. At first I wanted to post and translate his commenter’s interesting comment, but I have changed my mind so that I will write about my humble opinion on this, based on his statements.
First of all, he tells us that he doesn’t doesn’t understand why through the panels are shown the rights of a sexual minority.

No matter what those rights are, I can’t see why they must be promovated through a public campaign and I don’t understand why Craiova’s Hall accepts this campaign as an activity it is involved in.

Answer: Because as well as the right to live, as well as the right to be part of a religious cult, as well as the right to have a decent life, you have the right to know. You have the right to know that the sexual orientation, as well as the panel states itself clearly, isn’t a choice or a disease.

I will continue supporting my argument reminding you that when we say ‘sexual orientation’ we don’t only say homosexuality, bisexuality or other variations, but also heterosexuality. So when we are talking about this, we are also talking about the majority that you are so comfortable of invoking, being so selfish in your will to persuade. By saying that the sexual orientation is a choice, all you do is saying that you choose to be heterosexual, as a friend of mine was saying.
Actually, the only things you choose in this situation is letting others think for you without knowing what the truth is and keeping on earmarking and discriminating a community that you think you know so well from what others have told you. Intolerance is as well as the refusal to think for your own blameable, not the right to know.

The next argument invoked by the article's author is that the panels appeared right before the Easter, an invalid one if you ask me, because that doesn’t mean you can take one’s right to know and have the access to information and knowledge. I will go on, because it gets even more stupid as it continues. He says that he has
...the right not to be yield to such a campaign, that lacks of good taste and civic morality.

This right, as far as I’m aware doesn’t exist. We are not selling a product, as he continues in its desperate will to explain how the panels are permitted in a city, but we are trying to educate a society that, as I already said, doesn’t know what sexual orientation is, so by no means we are trying recruit new disciples in our little secret cult that requires many dicks to be sucked to get in, anyway. There isn’t exposed a sexualized picture, by all means, so, voilà, yet another invalid argument.

As what concerns the ‘motto’, if he would have been a little smarter, he would’ve found out that ‘I am! You?’ is the name of the program, and no invitation for him to join our dark side. The program has been running since 2009 as far as I know.

And because this post seems like it is never going to end,
...It’s unacceptable to keep this panels there where children, teenagers or anyone else can see it and nobody does something.

Don’t you all agree? Why don’t we instead remain stupid, keep on judging people based on religious biases that were, as far as I’m concerned, wrong for so many times in the past.
It is, though, remarkable his reader’s, comment, teuffelsohn.

Religion is today a right of a human and not an obligation, it is an individual option, not a collective one, each human being free to decide if he believes in god, in demons or in nothing. Human Rights are guaranteed rights by the state that are mandatory for all citizens; that is why these rights cannot be and must not be taken away in the name of religious beliefs, that are optional, therefore not mandatory for all citizens as the priests would like.
On the other side, these beliefs are unscientific, based on a religious dogma and not on the latest research and discoveries of science. Medical sciences have proven that homosexuality is normal, therefore citizens should know about this through all possible ways, not to be maintained in unknown and ignorance. The medieval time, citizens must now learn to think for their own and behave according to the times they live in, in the 3rd millennium of our era, not in the 2nd.

The whole article here (it is in Romanian): http://horatiubuzatu.wordpress.com/2011/04/21/primaria-craiovei-pledeaza-pentru-re-orientarea-sexuala-a-craiovenilor/

Română
Am găsit, în dorința mea nebună de a citi mai mult, pe internet, pe un alt blog al unui nene, un articol pe aceeași temă, deja discutată aici. La început aveam de gând să postez comentariul unui cititor de-al lui, dar m-am răzgândit și îmi voi expune părerea pe baza celor spuse de el p-acolo.

În primul rând, dânsul ne spune că nu înțelege de ce ne sunt prezentate prin intermediul panourilor publicitare drepturile unei minorități sexuale.

Indiferent care sunt acele drepturi, nu văd motive pentru a fi promovate prin publicitate stradală și nu înțeleg nici de ce Primăria Municipiului Craiova acceptă această campanie într-o activitate în care este partener.

Răspuns: Pentru că la fel ca dreptul la viață, la fel ca dreptul la apartenența religioasă, la fel ca dreptul la un trai decent, ai dreptul la cunoaștere. Ai dreptul să cunoști faptul că orientarea sexuală, așa cum spune și panoul publicitar destul de explicit, nu este o alegere și mai ales nu este o boală.

Continui să-mi argumentez părerea aducându-vă aminte că atunci când spunem orientare sexuală, nu spunem doar homosexuali, bisexuali sau alte variațiuni între, ci și heterosexualitatea. Așadar, când spunem orientare sexuală, ne referim și la majoritatea pe care vă este atât de comod să o invocați mereu. Spunând că orientarea sexuală este o alegere nu faceți decât să vă combateți pe voi înșivă, așa cum îmi atrăgea atenția un prieten, susținând de fapt că alegeți să fiți heterosexuali.

În fapt, singurele lucruri pe care le alegeți sunt acelea de a-i lăsa pe alții să gândească pentru voi, să continuați să stigmazați și să discriminați o comunitate pe care credeți că o cunoașteți atât de bine din ce v-au spus alții. Intoleranța, dar și refuzul vostru la a judeca pentru sine sunt lucruri de reprobat, nu dreptul la cunoaștere.

Următorul argument adus este că afișele au apărut chiar în săptămâna patimilor, un argument ce personal mi se pare invalid. A fost săptămâna patimilor (pe care sunt sigur că le și conștientizezi ca un bun creștin), ceea ce înseamnă că trebuie să fim privați de un drept fundamental, acela de avea acces la informație, la cunoaștere. Trec peste, pentru că penibilitatea crește tot mai mult. Domnul continuă să afirme că are
...dreptul meu de a nu fi supus unei campanii publicitare lipsite de bun simț și morală civică.

Nu există acest drept, din câte știu eu. Nu vindem un produs, așa cum observă și creatura în exacerbata-i încercare de a-și explica rolul panoului, în schimb se încearcă educarea unei societăți care, la fel cum am mai zis, nu știe ce înseamnă orientare sexuală, deci nicidecum nu se încearcă atragerea discipolilor în cadrul sectei noastre în care oricum trebuie supte multe puli pentru a intra. Nu este expusă o imagine sexualizată ca această campanie să fie imorală, din orice punct de vedere, așa că, iată, un alt argument invalid.

În ceea ce privește „lozinca”, dacă ar fi fost om deștept și nu s-ar fi pripit, ar fi aflat că „Eu sunt! Tu?” este numele programului, acesta fiind existent încă din 2009 (sper să nu greșesc), nicidecum o invitație de alăturare de partea întunecată!

Și pentru că această postare pare interminabilă,
...Este inacceptabil ca aceste panouri să rămână în văzul oamenilor, copiilor, adolescenților și nimeni să nu facă nimic.
Nu-i așa? Păi de ce să nu rămânem noi cu toții în neștiință de cauză, să judecăm pe un fond religios care, dacă nu mă înșel, a făcut atâtea greșeli în istorie!

De remarcat este, comentariul cititorului său, teuffelsohn.

Religia este azi un drept al omului şi nu o obligaţie, este o opţiune individuală, nu colectivă, fiecare om este liber să decidă el însuşi dacă crede în dumnezeu, în diavol sau în nimic. Drepturile omului sunt drepturi laice garantate de statul laic prin legi laice care sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii; de asta aceste drepturi nu pot şi nu trebuie să fie încălcate în numele unor convingeri religioase, care sunt opţionale, deci nu sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii cum ar vrea popii să fie.

Pe de altă parte, aceste convingeri religioase sunt neştiinţifice, bazate pe dogma religioasă şi nu pe cele mai noi descoperiri ale ştiinţei şi tehnicii moderne. Ştiinţele medicale moderne au demonstrat că homosexualitatea este normală, prin urmare poporului ar trebui să i de aducă acest lucru la cunoştinţă prin toate mijloacele, nu să fie ţinut în întuneric şi ignoranţă. Vremea evului mediu primitiv a trecut, acum poporul trebuie să înveţe să gândească şi să se poarte corespunzător vremurilor noi în care trăim acum, în mileniul al treilea al erei noastre, nu ca acum un mileniu.

Mai multe: http://horatiubuzatu.wordpress.com/2011/04/21/primaria-craiovei-pledeaza-pentru-re-orientarea-sexuala-a-craiovenilor/


~Rob
"Life is to be painted upon our will."

You Might Also Like

0 comments

Arhivă

Ce e AGK?

Am pornit AGK pe cînd aveam 15-16 ani. A trecut ceva timp de atunci și mă tot frămînt pentru că nu mă mai consider un Kiddo. Îmi plăcea enorm să scriu pe atunci. Acum mi se pare că orice aș spune au spus și alții deja, că nu transmit nimic nou. Știu că există alți adolescenți LBGT out there care habar nu au unde să înceapă să citească, să se informeze, care nu știu cu ce se mănîncă toată chestia asta, care nu au curajul încă să admită lor înșiși că sunt gay, darămite să se pregătească de coming out. Iar Another Gay Kiddo ar trebui, poate, să fie locul în care să înceapă să facă fix acest lucru. Viziunea mea de 2 ani încoace e ca AGK să fie un loc în care adolescenții să găsească răspunsuri și opinii.